The Terminator (1984)
The Terminator (1984)
0.0 od 5 / 0 glasova

  • Žanrovi: Akcija
  • Datum dodavanja: 18.12.2019
In the post-apocalyptic future, reigning tyrannical supercomputers teleport a cyborg assassin known as the "Terminator" back to 1984 to kill Sarah Connor, whose unborn son is destined to lead insurgents against 21st century mechanical hegemony. Meanwhile, the human-resistance movement dispatches a lone warrior to safeguard Sarah. Can he stop the virtually indestructible killing machine?

U postapokaliptičnoj budućnosti, vladajući tiranski superračunari teleportiraju kiborski atentator poznat pod nazivom "Terminator" 1984. godine da bi ubio Sarah Connor, čiji je nerođeni sin predodređen da vodi pobunjenike protiv mehaničke hegemonije 21. veka. U međuvremenu, pokret za otpor ljudskog otpora šalje jednog usamljenog ratnika da čuva Saru. Da li može zaustaviti gotovo neuništivu mašinu za ubijanje?

(otvori)

Ukupno komentara: 0
avatar